Installatiebedrijven

Installatiebedrijven

Kwaliteitsborging
en veiligheid in de installatie

Vrijwel ieder installatiebedrijf heeft met een BRL richtlijn te maken. Met de komst van de WKB wordt de nadruk nog meer gelegd op het aantonen van het voldoen aan de eisen. Forsenta kan hier perfect bij ondersteunen.

installatiebedrijven